+47 922 45 444        firmapost@protecta.no

PROSJEKTER


TJENESTER

Branntetting

Protecta-kjeden utfører branntetting av utsparinger med alle typer gjennomføringer i både nybygg og i eldre bygg.

Brannisolering

Protecta-kjeden tilbyr brannisolering av treverk og lastbærende stål- og betongkonstruksjoner med en rekke forskjellige løsninger avhengig av byggherres ønsker.

Montering

Protecta-kjeden sørger for bygningsmessig brannsikring ved å sette opp vegger og montere branndører, luker, ventilasjonsspjeld m.m. tilpasset kundens behov.

Rømningsmerking

Protecta-kjeden leverer ledesystem og rømningsmerking som sikrer økt hastighet på rømning og gjør at flest mulig kommer uskadet fra en rømningssituasjon.

Sertifiserte montører

Protecta-kjeden består av brannsikrings-entreprenører som har ansatte montører med bestått skriftlig prøve for å montere produkter i de forskjellige fagområdene

Produkter

Protecta-kjeden har enerett på levering og bruk av produkter merket Protecta®. Disse produktene har markedets beste egenskaper og dokumentasjon.

MEDLEM

  • Protecta
  • Protecta
  • Protecta

Medlem

Det er per dags dato 24 medlems-bedrifter som opererer i Protecta-kjeden for passiv brannsikring. Å være medlem gir deg eksklusiv tilgang til spesielle avtaler på produkter og tjenester som kan hjelpe din bedrift og forbedre din mulighet til fortjeneste. Produkter og tjenester er kun tilgjengelig fra våre særskilte partnere listet opp nedenfor.

Kontakt våre medlemer

Fordeler ved å være medlem

Mindre risiko – Å operere under paraplyen av Protecta-kjeden tillater hver medlemsbedrift å dra nytte av etablerte varemerker i den norske byggebransje. Hvert enkelt av disse varemerkene er allerede velkjent og anerkjent i markedet.

Forretningsforbindelser
Medlemmer kan dra fordel av de mange forretningsforbindelser som allerede er etablert i Protecta-kjeden. Det øker også sjansene for å lykkes med entrepriser fordi man assosieres med veletablerte produkter og tjeneste-metoder.

Konkurransefortrinn
Medlemmer kan dra fordel av større innkjøp, som muliggjør mindre bedrifter i å konkurrere mot større virksomheter i markedet. Medlemmer som jobber sammen kan handle til lavere priser på bedre betingelser enn individuelle mindre foretak på egen hånd.

Delt erfaring
Hvert medlem har tilgang til omfattende forretningserfaring og teknisk kunnskap via andre medlemmer og sentralt.

Søk medlemskap i dag

Er du interessert i å bli medlem av Protecta-kjeden for passiv brannsikring? Send oss en epost (eller ring oss på +47 92245444.)

Kontakt oss

Telefon +47 922 45 444
Email firmapost@protecta.no

PRODUKTER

Copyright © 2017 Protecta by www.protecta.no. All Rights Reserved