Firetex FX1002

FX1002 er ett innkapslingsbelegg i form av en tynn løsemiddelbasert film som brukes for brannbeskyttelse av lastbærende stålkonstruksjoner i bygg og anlegg.

FX1002 kan benyttes innendørs ved bruk av gjeldende sikkerhetsregler for løsemiddelbasert maling (se sikkerhetsdatablad). Den kan også benyttes utendørs eksponert for vær og vind uten toppstrøk i inntil 6 måneder forutsatt at den er helt gjennomherdet før eksponering og at man unngår vannansamlinger på filmen. Ved påføring av toppstrøk kan den stå utendørs i tidsintervall gitt av dataene til toppstrøken.

FX1002 er satt sammen med bruk av spesielle motstands-dyktige harpiks mot brann og flammer kombinert med høyeffektive intumeserende (ekspanderende) pigmenter og fyllstoffer som gir en optimal motstand mot brann.

 

Sikkerhetsdatablad

 

protecta logo

Protecta AS
Besøksadresse:
Tvetenveien 11,
0661 Oslo
 +47 21 45 60 70
 firmapost@protecta.no
Postadresse:
co; Oslo Brannsikring,
Postboks 6107 Etterstad, 0602 Oslo 
Eivind Moen

 +47 922 45 444
 eivind@protecta.no