Protecta FR Brannplate

Protecta FR Brannplate består av en høydensitets steinullsplate som er belagt med brannhemmende maling på en eller to sider, avhengig av hvor det skal branntettes. Steinullen har som oppgave å holde temperaturstigningen nede, mens den brannhemmende malingen skal stoppe brannen slik at den ikke angriper steinullen.

Systemet er i dag den mest vanlige måten å branntette på, da det går meget raskt å lukke store og/eller kompliserte branntettinger når montøren har litt erfaring med systemet. Målinger har faktisk avslørt at tidsmessig bruker man ofte kun halvparten av tiden i forhold til den mer tradisjonelle gipsmørtelen, og den kan til og med benyttes i fuktige arealer samt utendørs.

Brannplaten er testet på alle forskjellige typer gjennomføringer i alle typer forskjellige konstruksjoner og kan også kombineres med Protecta Trekker’n, Rørmansjett og Rørstruper. Den er også ideell for lukking over himling mot betongdekke og er i tillegg godkjent for oppgradering av alle typer etasjeskillere.

Platene leveres i størrelse 600x1200mm.

 

Sikkerhetsblad (PDF)

 

protecta logo

Protecta AS
Besøksadresse:
Tvetenveien 11,
0661 Oslo
 +47 21 45 60 70
 firmapost@protecta.no
Postadresse:
co; Oslo Brannsikring,
Postboks 6107 Etterstad, 0602 Oslo 
Eivind Moen

 +47 922 45 444
 eivind@protecta.no