• protecta image 2

    Protecta®

    En landsdekkende kjede av spesialfirmaer innen branntetting og brannisolering.

    Vi tilbyr et komplett spekter av entrepenørtjenester innen passiv brannsikring.

protectametoden

-passiv brannsikring av

tekniske løsninger.

For mer informasjon: Last ned Protectametoden

 

 

Med Protectametoden får du:

* Forventet kvalitet i byggene
* Godt samarbeid uten konflikter i byggesaker
* Brannsikre bygninger i tråd med forskrifter og øvrig regelverk

Med Protectametoden unngår du:

– uklare ansvarsforhold
– manglende detaljprosjektering av tekniske løsninger
– utilstrekkelig produksjonsunderlag

 

Prosjekter

 


 

Tjenester

Branntetting

Protecta-kjeden utfører branntetting av utsparinger med alle typer gjennomføringer i både nybygg og i eldre bygg.

Brannisolering

Protecta-kjeden tilbyr brannisolering av treverk og lastbærende stål- og betongkonstruksjoner med en rekke forskjellige løsninger avhengig av byggherres ønsker.

Montering

Protecta-kjeden sørger for bygningsmessig brannsikring ved å sette opp vegger og montere branndører, luker, ventilasjonsspjeld m.m. tilpasset kundens behov.

Rømningsmerking

Protecta-kjeden leverer ledesystem og rømningsmerking som sikrer økt hastighet på rømning og gjør at flest mulig kommer uskadet fra en rømningssituasjon.

Kvalifiserte montører

Protecta-kjeden består av brannsikrings-entreprenører som har ansatte montører med bestått skriftlig prøve for å montere produkter i de forskjellige fagområdene

Produkter

Protecta-kjeden har enerett på levering og bruk av produkter merket Protecta®. Disse produktene har markedets beste egenskaper og dokumentasjon.

Medlem

Protecta er en landsdekkende kjede med 25 medlemsbedrifter i fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Medlemmene er entreprenører som er spesialister innen branntetting og brannisolering, og tilbyr et komplett spekter av entreprenørtjenester innen passiv brannsikring.
I kartet under ser du den geografiske plasseringen av medlemsbedriftene. Benytt lenkene i kartet eller logoene under for å komme i direkte kontakt med aktuelt firma.

Kontakt våre medlemmer

Fordelene ved å benytte et Protecta- medlem

 

Ved å benytte tjenestene til en av medlemsbedriftene i Protecta er du sikret seriøsitet og ansatte med god opplæring på regelverk, produkter og utførelse innen passiv brannsikring. Med andre ord blir riktig produkt brukt i sjakter, hull og utsparinger, samt at de riktige produktene blir benyttet på korrekt måte.

Protectas medlemmer er fremoverlente og utviklingsorienterte med spesialtrent bemanning, god oppfølging i byggeprosessen og elektronisk dokumentasjon av utført arbeid.

Det kreves tilstrekkelig produksjonsunderlag før igangsetting, og vi benytter i hovedsak preaksepterte løsninger som er godkjent med produkter fra vårt omfattende produktutvalg.
Ved prosjektets avslutning leverer Protectamedlemmene oppdatert produktdokumentasjon med samsvarserklæring, også dette helt i tråd med gjeldende regelverk.
Ved å overlate branntettingen til Protecta medlemsbedrifter får du det aller viktigste for deg som oppdragsgiver eller byggeier; den beste kvalitet på produkter og på utført arbeid.

 
Interessert i å bli medlem?

Som medlem av Protectakjeden får du tilgang til produktene fra den fremste merkevaren innen passiv brannsikring i Norge, samt et apparat med både praktisk, teknisk og teoretisk kunnskap.

Medlemmene i Protectakjeden deltar i et nettverk med andre entreprenører hvor det fokuseres på faglig samarbeid og utvikling, samt kompetanseoverføring og nettverksbygging.

I Protecta får alle tilgang til fordelaktige innkjøpsavtaler som bidrar til medlemmenes konkurransefortrinn.

 

Ring oss eller send en epost hvis dette er interessant for deg og ditt firma.

 

Kontaktinfo
Telefon: +47 21 45 60 70
E-mail: firmapost@protecta.no

Produkter

protecta logo

Protecta AS
Besøksadresse:
Tvetenveien 11,
0661 Oslo
 +47 21 45 60 70
 firmapost@protecta.no
Postadresse:
co; Oslo Brannsikring,
Postboks 6107 Etterstad, 0602 Oslo 
Eivind Moen

 +47 922 45 444
 eivind@protecta.no